Benoeming Nicolaï historisch gouden greep

Onder het kopje `Dubieuze benoeming` levert NRC Handelsblad in zijn commentaar van 29 januari kritiek op de benoeming van Atzo Nicolaï tot voorzitter van de stuurgroep die het Nationaal Historisch Museum gaat oprichten. Het bezwaar, aldus de krant, is dat Nicolaï daarnaast Kamerlid blijft en voorts dat hij ook nog voorzitter van de Raad van Toezicht wordt, waaraan een nog te benoemen projectdirecteur verantwoording schuldig is. Ook Jan Marijnissen heeft bezwaar tegen deze benoeming.

Beiden hebben ongelijk. In de Nederlandse geschiedenis passen niet alleen onderwerpen als de VOC, de slavenhandel, Tweede Wereldoorlog en Anne Frank. Een belangrijk fenomeen in onze nationale geschiedenis is het regentendom. In de bloeiperiode van de Gouden Eeuw en zeker daarna, in de achttiende eeuw, werd ons land bestuurd door regenten: een kleine groep families, die elkaar de bal toespeelden en vaak dubbelfuncties bekleedden. Wat dat betreft past de benoeming van Nicolaï in een lange historische traditie. Voor een Nationaal Historisch Museum is deze benoeming dus een gouden greep!

    • Sammy van Tuyll Voorzitter Liberaal Democraten