Afgekeurde vaker aan werk

Werkgevers slagen er steeds beter in werknemers met een ziekte of een handicap weer aan het werk te krijgen. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van de Stichting van de Arbeid, het overlegplatform van de werkgevers en de vakbeweging.

Uit een meting die de stichting heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Regioplan blijkt dat vorig jaar 74 procent van de werknemers die voor maximaal 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard een dienstverband had. Van de ‘35-minners’ werkte 62 procent ook echt. Dat is een forse stijging vergeleken met 2006, toen uit een zelfde meting kwam dat maar 46 procent van deze werknemers na de keuring door het UWV weer of nog aan het werk was.

Werknemers die ziek of gehandicapt zijn maar door het uitkeringsinstituut UWV voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt worden verklaard, worden geacht bij hun werkgever te blijven werken. Er wordt van uitgegaan dat zij ondanks hun ziekte of handicap nog zeker 65 procent van hun oude loon te kunnen verdienen, bijvoorbeeld als ze in deeltijd gaan werken of in een andere (lagere) functie.

Zij krijgen geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is een gevolg van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), die in 2006 de oude arbeidsongeschiktheidsregeling (WAO) heeft vervangen.

De uitkomsten van het Regioplan-onderzoek weerspreken een vanochtend door de vakcentrale FNV naar buiten gebracht onderzoek. De vakcentrale riep eind vorig jaar alle mensen die gekeurd zijn voor de WIA op hun ervaringen te melden. Bijna 300 mensen reageerden. Uit dit onderzoek zou blijken dat van de groep 35-minners 17 procent werkt.

Voor de FNV zijn de uitkomsten van het eigen onderzoek aanleiding om kabinet en Tweede Kamer op te roepen de WIA te repareren. „Den Haag moet serieus actie ondernemen”, zegt FNV-bestuurder Leo Hartveld. De vakcentrale vindt dat de manier waarop het UWV de keuringen nu moet uitvoeren te rigide is. Hartveld: „Bovendien vinden we ook dat er meer moet worden gedaan om werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, aan het werk te houden.”

De werkgevers wijzen die conclusie van de hand. „De FNV baseert zich op een eigen klachtenlijn”, aldus VNO-NCW. Het Regioplan-onderzoek „van werkgevers en werknemers, inclusief de FNV” bewijst volgens de ondernemersorganisatie „het tegendeel”.