Zorgen om corruptie

Roemenië en Bulgarije voldoen nog lang niet aan Europese normen voor rechtspraak. Vooral de bestrijding van corruptie in hogere kringen schiet te kort. Dat concludeert de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, in een gisteren gepubliceerd rapport. „We maken ons zorgen over de voortgang van de hervormingen van het rechtssysteem’’, aldus een woordvoerder van de Commissie.

Toen Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 toetraden tot de EU werd getwijfeld of ze daar al helemaal klaar voor waren. Daarom werd een aantal voorwaarden verbonden aan hun lidmaatschap. Als ze niet aan die voorwaarden voldoen, kan de EU besluiten op een aantal terreinen niet samen te werken met Bulgarije en Roemenië. Andere lidstaten zouden bijvoorbeeld de samenwerking met de twee landen op het gebied van justitie gedeeltelijk kunnen opschorten.

De Europese Commissie legt nog geen strafmaatregelen op aan de twee nieuwe lidstaten. Dat zou pas aan de orde zijn in juli van dit jaar, als er opnieuw een – uitgebreider – rapport verschijnt. In het verslag over Roemenië wordt erop gewezen dat er nog 572 vacatures zijn bij het openbaar ministerie. Aan Bulgarije werd vooral de eis gesteld dat de georganiseerde misdaad zou worden bestreden. Het is de Commissie niet duidelijk of dat lukt.