Midden-Oosten vordert niet

Het onderwijs in het Midden-Oosten wordt beter, maar blijft onverminderd achterlopen bij Latijns-Amerika en Azië. Als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen zal tegen 2030 de helft van de volwassenen geen middelbaar of hoger onderwijs hebben voltooid, wat ernstige consequenties heeft voor de economische ontwikkeling. Dat meldt de Wereldbank in zijn gisteren uitgekomen rapport The road not traveled, Education Reform in the Middle East and North Africa.

Aan de creditkant staat de aanzienlijk verbeterde toegang tot onderwijs op alle niveaus. Tussen 1970 en 2003 zijn de Midden-Oosterse landen op een enkele uitzondering na erin geslaagd bijna alle kinderen op de basisschool te krijgen. Het aantal leerlingen op middelbare scholen is verdrievoudigd en in het hoger onderwijs vervijfvoudigd. Als klap op de vuurpijl, aldus de Wereldbank, is de kloof tussen jongens en meisjes op onderwijsgebied zo goed als gedicht.

Aan de andere kant blijft de regio achterlopen op Oost-Azië en Latijns Amerika wat betreft het aantal doorstromers naar middelbaar en hoger onderwijs. Gemiddeld volgen Midden-Oosterse leerlingen meer dan een jaar minder school dan hun collega’s in Latijns-Amerika en Azië – bijna zes tegen ruim zeven jaar. Het analfabetisme is de laatste twintig jaar weliswaar gehalveerd, maar nog altijd twee keer zo hoog als in Oost-Azië en Latijns-Amerika.

En, schrijft de Wereldbank, het onderwijs in het Midden-Oosten produceert „het verkeerde mengsel vaardigheden” afgezet tegen de steeds prominenter rol voor technologische vernieuwing in het ontwikkelingsproces. In meer dan de helft van de Midden-Oosterse landen kiest tweederde van de studenten voor sociale - of geesteswetenschappen eerder dan bètawetenschappen, het tegenovergestelde van Oost-Azië, en in mindere mate, Latijns-Amerika.

Er is wel verschil in de regio. Wat betreft de toegang tot onderwijs staan Libanon, Jordanië, Egypte en Tunesië bovenaan en Djibouti, Jemen, Irak en Marokko onderaan. Algerije, Iran, Saoedi-Arabië en Tunesië hebben de meeste vorderingen gemaakt in de strijd tegen het analfabetisme, terwijl Djibouti en Irak alweer het slechtst presteerden.

Rapport Wereldbankwww.worldbank.org