Locaties voor nieuwe kerncentrales blijven

Den Haag. De vijf locaties waar in de toekomst mogelijk kerncentrales gebouwd kunnen worden, blijven gehandhaafd. Dat heeft het kabinet besloten. Het gaat om Moerdijk, Westelijke Noordoostpolderdijk, Maasvlakte, Eems en Borssele. Daarmee onderstreept de regering nogmaals dat, hoewel er in het coalitieakkoord is afgesproken dat er geen kerncentrales bij worden gebouwd gedurende deze regeerperiode, die mogelijkheid in een volgende periode wel blijft bestaan.