Lage Landen: goed in tellen

Mensen in de Lage Landen waren vertrouwder met cijfers dan elders in Europa, zo concluderen historici uit volkstellingen uit de veertiende tot de zeventiende eeuw. Deze resultaten maken aannemelijk dat in deze regio in de late middeleeuwen al werd geïnvesteerd in ‘menselijk kapitaal’.

pagina 13