Laat Joran maar even bungelen

De vasthoudendheid van Peter R. de Vries in de zaak-Holloway is te prijzen, maar zijn wens om hem voor het Arubaanse gerecht te krijgen, is meer de wens van een politieagent dan van een jurist. In Nederland valt een zaak met een tegenstribbelende verdachte maar zonder lijk door het OM niet te winnen.

De verdachte langdurig laten bungelen is in dit soort zaken een beter alternatief, te vergelijken met wat archeologen soms voorstellen: laat de zaak nog maar even toegedekt - later komen er vast andere bewijsmiddelen. Dan kan hij nog steeds gedagvaard worden. Ook een internationaal opsporingsverzoek vanuit Amerika zou een rampscenario voor Van der Sloot kunnen zijn. Waar hij zich in het buitenland ook vertoont, overal dreigt uitlevering. En al is veroordeling zonder slachtoffer ook in de VS moeilijk, de jury heeft weinig op met pathologische leugenaars en weegt de bewijslast op een andere wijze dan hier gebruikelijk is.