‘Hardere aanpak’ homodiscriminatie

D66 wil het verbod op homodiscriminatie verder aanscherpen. Tweede Kamerlid Boris van der Ham (D66) komt vandaag met een initiatiefwetsvoorstel om de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWBG) te wijzigen om homodiscriminatie te verbieden. De huidige AWBG verbiedt discriminatie van bijvoorbeeld leraren op grond van het „enkele feit” dat ze homo zijn. Maar de wet biedt scholen de ruimte om recht te doen aan hun levensbeschouwelijke grondslag en zo homoseksuele kandidaten te weren.

Van der Ham: „Je mag wel homo zijn, maar je mag je geaardheid niet laten zien. Principieel is dat fout. Daarmee leg je het probleem bij de gediscrimineerde, in plaats van bij de scholen.”

Volgens het D66-Kamerlid heeft de regeling op dit moment tot gevolg dat veel mensen bepaalde beroepen mijden. „Mensen bedenken zich wel twee keer voordat ze solliciteren. Dit speelt met name in het onderwijs, maar niet alleen daar.”

De AWBG wordt dit jaar geëvalueerd. In de Tweede Kamer hebben de fracties van PvdA, VVD, SP, GroenLinks, LPF en D66 zich in het verleden uitgesproken tegen de zogeheten enkele-feitconstructie.

De Europese Commissie tikte Nederland afgelopen vrijdag nog op de vingers omdat het kerken en religieuze instanties te veel ruimte biedt om homo’s te weren.