Efficiënt besturen

De ‘Klokkenluiders van Almere’ hebben wethouder Duivesteijn (PvdA) zo getergd dat hij eind vorige week besloot zijn werk tijdelijk neer te leggen. Oorzaak van de commotie was een brief van deze anonymi aan de gemeentesecretaris van Almere over de vervoersdeclaraties van burgemeester Jorritsma (VVD) en van Duivesteijn in het bijzonder. Volgens de klokkenluiders, die meldden dat ze als ambtenaar op het gemeentehuis van Almere werken, „smijten” deze bestuurders met gemeenschapsgelden. Jorritsma „lijkt” zich de dienstauto te hebben „toegeëigend” en Duivesteijn „maakt het heel erg bont” met het gebruik voor privédoeleinden van taxi’s op kosten van de gemeente.

Wat er van de beschuldigingen waar is, staat te bezien. De ‘klokkenluiders’, die beweren anoniem te moeten blijven omdat ze anders hun baan kwijtraken, schrijven dat zij schriftelijke bewijzen hebben gedeponeerd bij een notaris in het Gooi en een advocaat in Almere. B en W spraken de beschuldigingen tegen en lieten in een verklaring weten dat de klokkenluiders een onjuist en onvolledig beeld hebben geschetst. Jorritsma noemde hen op haar weblog „behoorlijk kwaadaardig”. B en W hebben getracht hun onschuld te bewijzen door gisteren de rittenstaten op het gemeentehuis ter inzage te leggen, maar hebben ook laten weten dat „leden van het college voor de gemeente Almere 24 uur per dag, en zeven dagen per week beschikbaar en in functie zijn. Werk en privé van bestuurders is daarbij niet in alle gevallen in strikte zin te scheiden”. Volgens Jorritsma wordt het gebruik van de dienstauto voor nevenfuncties die niet uit haar taak als burgemeester voortvloeien (bestuur Ronald McDonald, Schuttevaer) bij deze organisaties in rekening gebracht.

Het is een publiek belang dat openbaar bestuurders goed gefaciliteerd hun werk kunnen doen. Efficiënt vervoer hoort daarbij. En heldere afspraken hierover. Waarbij een ruime en royale regeling de voorkeur verdient boven een situatie waarin de bestuurder krampachtig moet opereren. Maar altijd is van kracht: de regels die er zijn, moeten worden nageleefd, omwille van integriteit én geloofwaardigheid van het bestuur. Daarover moet geen misverstand bestaan. Het is een probleem dat niet alleen in Almere speelt. Het lijkt daarom verstandig als B en W een initiatiefvoorstel van Leefbaar Almere en GroenLinks, om een externe toets op de rittenstaten los te laten, overnemen.

Blijft intussen de vraag wat wethouder Duivesteijn ertoe bewogen heeft tijdelijk in staking te gaan. Hij verdedigde zich afgelopen donderdagavond niet in de gemeenteraad, maar wel de volgende dag in het tv-programma Nova. Hoewel de raad die donderdag het vertrouwen in de integriteit van het college uitsprak, eist Duivesteijn een expliciet oordeel over de anonieme beschuldigingen. Dat is een overreactie. Een ervaren politicus als Duivesteijn, eerder wethouder in Den Haag en Tweede Kamerlid, had kunnen weten dat het vertrouwen bestaat zolang het tegendeel niet is uitgesproken. Wie erom vraagt, heeft meestal een probleem.