Balkenende: eiland voor Den Haag

Voor de Nederlandse kust moet een eiland verrijzen waar duurzame energie kan worden opgewekt. In de Noordzee kan met een zogeheten ,,zandmotor'' op natuurlijke wijze land gewonnen worden uit zand en zee. Zo ontstaat een landtong, waarop vervolgens woningen kunnen worden gebouwd. En bij de Afsluitdijk wordt een strekdam gepland om energie op te wekken.

Een eiland, een landtong en een strekdam. Het zijn drie voorbeelden van de plannen die premier Balkenende gisteren kreeg aangeboden als voorzitter van het Innovatieplatform, een denktank opgericht om innovatie te stimuleren.

Nederland, vindt de premier, moet haast maken met grootse waterbouwkundige projecten die bescherming bieden tegen een stijgende zeespiegel én duurzame energie opwekken.

Het is niet de eerste keer dat er grootse plannen zijn voor het bouwen in zee. Maar hogere energieprijzen en een grotere vraag naar duurzame energie maakt de plannen deze keer wel interessant voor de private sector, stelde de premier. Dagvoorzitter en lid van het innovatieplatform Hans de Boer voegde toe dat de kosten voor het winnen van land de laatste jaren zijn gedaald.

De projecten zullen grotendeels moeten worden gefinancierd door het bedrijfsleven zelf. Staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) zegt 47,5 miljoen euro toe. Dat is lang niet genoeg. Of er al private geldschieters zijn, werd gisteren niet bekendgemaakt.

Na de inpoldering en de voltooiing van de deltawerken in 1986 heeft Nederland volgens Balkenende een naam hoog te houden op het gebied van watermanagement. Nederland, aldus de premier, moet een mondiale speler zijn op het gebied van watermanagement.

Waterbouw:pagina 13

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Schiereiland

De illustratie bij het artikel Balkenende: eiland voor Den Haag (5 februari, pagina 1) klopt niet. De landtong komt niet voor de Haagse kust, maar voor de kust van het Westland, bezuiden Den Haag.