Amusante schets loopt weg in een omslachtig drama

Theater Volmaakt geluk, door REP Theater. Gezien: 4/2 in de Schouwburg, Amstelveen. Tournee t/m 10/5. Inl. 0900-9203, www.volmaaktgeluk.nl

Dubbel inkomen, geen kinderen en een penthouse met kamerbreed uitzicht op een rivier vol voorbijvarend verkeer. Een vlot veertigersstel in goeden doen krijgt een vriendin (38) op bezoek die opeens een kind wil. Men voelt het aankomen: de man zou wel eens de ideale donor kunnen zijn.

Zo begint het nieuwe Nederlandse stuk Volmaakt geluk van Charles den Tex en regisseur Peter de Baan, als een amusante zedenschets. Met vaardige dialogen en herkenbare overwegingen over de keuze tussen kind en carrière. Gespeeld door drie acteurs (Renée Soutendijk, Isa Hoes en Rick Engelkes) die goed raad weten met zo’n snelle tekst.

Maar als de uitgangssituatie er eenmaal is, gaat Volmaakt geluk een andere kant op. Eerst een larmoyante, omdat er in dat huwelijk een iets te voorspelbaar drama blijkt te schuilen. En daarna wordt de intrige langzaam maar zeker steeds zwarter, omdat de auteurs blijkbaar ver uit de buurt van een geruststellende comedy wilden blijven. Om zo ver te komen, introduceren ze echter een omslachtig relaas over een zakelijke deal, waardoor de conversatie allengs verder verwijderd raakt van het echte drama. Ook een paar andere omtrekkende bewegingen, inclusief te veel decorwisselingen, halen de vaart er te vaak uit.

Wat overblijft, is een stuk waarin de personages net niet intrigerend genoeg zijn om de morbide grap van de ontknoping waar te maken. Terwijl het toch zo aardig begon.