Vijf locaties voor kerncentrales

Den Haag, 4 febr. De vijf locaties waar in de toekomst mogelijk kerncentrales gebouwd kunnen worden, blijven gehandhaafd. Dat heeft het kabinet besloten. Daarmee onderstreept de regering nogmaals dat, hoewel er in het coalitieakkoord is afgesproken dat er geen kerncentrales bij worden gebouwd gedurende deze regeerperiode, die mogelijkheid in een volgende periode wel blijft bestaan. Moerdijk, Westelijke Noordoostpolderdijk, Maasvlakte, Eems en Borssele zijn de vijf zogenoemde waarborgingslocaties.