‘Interne controle bij SocGen faalde’

Banken en toezichthouders moeten de risico’s op de werkvloer serieuzer nemen. Zo kunnen megaverliezen als die bij de Franse bank Société Générale worden voorkomen.

Dat heeft de Franse minister van Financiën, Christine Lagarde, vanmorgen gezegd bij de presentatie van een rapport van haar ministerie over het debacle bij Société Générale.

Uit het rapport, dat Lagarde aanbood aan de Franse premier Fillon, blijkt dat de interne controlemechanismen bij Société Générale hebben gefaald of zijn genegeerd. „Het is helder dat enkele interne controlemechanismen niet gefunctioneerd hebben en dat degene die wel functioneerden niet altijd tot de juiste aanpassingen hebben geleid”, aldus Lagarde.

Société Générale maakte op 24 januari bekend een gigantisch verlies te hebben geleden als gevolg van het optreden van één handelaar, Jérôme Kerviel. Die zou op de termijnmarkten met in totaal 50 miljard euro hebben gespeculeerd op koersstijgingen en dalingen van Europese indices. Toen de fraude aan het licht kwam, heeft Société Générale de totale positie van Kerviel afgebouwd. Wegens de slechte marktcondities als gevolg van de kredietcrisis moest de bank veel beleggingen met verlies verkopen. Dat leidde tot het verlies van bijna 5 miljard euro.

Lagarde zei dat behalve het marktrisico ook het zogenoemde operationele risico (zoals menselijke fouten of fraude) beter in de gaten gehouden moet worden. In het nieuwe systeem van bankentoezicht, Basel II geheten, wordt het operationele risico benadrukt. Maar Basel II is pas sinds januari 2008 effectief en vele banken zijn de nieuwe regels nog aan het implementeren.

Lagarde heeft de premier aanbevolen om banken opener te laten zijn, zodat ze van elkaar kunnen leren.

Verder zal Lagarde de hoofden van de interne controlediensten van de grote banken binnenkort ontmoeten om over de risico’s te spreken en hoopt ze dat het Baselse Comitë (waar president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank voorzitter van is) lessen trekt uit de fraude bij Société Générale.

Het rapport over Société Générale is te lezen via http://www.minefe.gouv.fr/