Godslastering? Doodstraf!

Op 27 oktober werd in de Afghaanse stad Mazar-e Sharif een man van 23 jaar opgepakt wegens ‘godslastering’. Hij heet Pervez Kambash, studeert journalistiek in Balkh en is een verslaggever van het weekblad Jahan-e Naw (Nieuwe Wereld). Hij zou een artikel van het internet hebben geprint en verspreid dat beledigend is voor de islam. Volgens sommige bronnen ging het artikel over vrouwenrechten in de islam. Rechters in Mazar-e Sharif hebben hem vorige maand in een besloten zitting ter dood veroordeeld. Volgens een woordvoerder van de Verenigde Naties kreeg de jongeman tijdens zijn proces geen rechtsbijstand.

Het Talibaan-bewind mag dan in 2001 zijn afgezet, Afghanistan is nog steeds een islamitische staat. In de grondwet die in 2002 door een internationaal gezelschap is opgesteld, staat (art. 2) dat in Afghanistan ‘geen wet in strijd kan zijn met de heilige religie van de islam en met de waarden van deze grondwet’. Art. 130 luidt dat als een kwestie niet bij wet is geregeld, de rechtbank zich moet houden aan de Hanafi-jurisprudentie, een orthodox-soennitische rechtsschool die wordt gevolgd in Zuid- en Centraal-Azië. En die stelt op geloofsafval en belediging van de islam door moslims de doodstraf.

De Islamitische Republiek Afghanistan, zo staat in de preambule van de grondwet, respecteert de Universele verklaring van de rechten van de mens. Maar ook de sharia, de islamitische wet, is er een rechtsbron. Vrijheid van godsdienst wordt in de sharia zo uitgelegd dat niet-moslims de vrijheid hebben om hun religie ongehinderd te belijden. Maar als de islam staatsgodsdienst is, dan moet de staat de islamitische regels – voor moslims – handhaven. Verder beperkt de sharia de vrijheid van meningsuiting inzake religie. Zie de zaak-Kambash.

De Afghaanse politici, krijgsheren en schriftgeleerden die de grondwet hielpen opstellen, wilden geen scheiding van kerk en staat. De westerse deelnemers aan dat beraad hebben dit geaccepteerd. Maar de regeringen die het bewind-Karzai helpen bij de wederopbouw hebben, begrijpelijk, grote moeite met het vonnis in de zaak-Kambash. Zij kunnen uitvoering alleen voorkomen door politieke druk uit te oefenen op een afhankelijk bewind. Want op islamitische argumenten leggen ze het af.

Deze rubriek geeft wekelijks antwoord op vragen over verschillende religies.