Wetenschapsblogs

In uw interessante stuk over wetenschapsblogs (Blogs uit het lab W&O 19 januari) miste ik een verwijzing naar de belangrijkste taalkundige blog, language log (http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/). De wetenschapsredactie zou kunnen en mijns inziens moeten overwegen om ook die blog regelmatig te raadplegen, al was het maar om de lezer onzinverhalen als die over hondentaal op de voorpagina van 17 januari te besparen.