Twijfelen aan opwarming aarde is niet zo onredelijk

In zijn artikel `Een wereld met minder mensen is het beste` (Opinie & Debat, 26 januari) schrijft John Gray: ”Geen redelijk mens twijfelt er nog aan dat de wereld opwarmt of dat die verandering door toedoen van de mens komt.” En: ”Afgezien van een slinkend groepje dat de heldere bevindingen van de wetenschap verwerpt, beseft iedereen dat we voor een ongekende uitdaging staan.”

Mensen die er aan twijfelen dat de wereld opwarmt ( onder wie ik) worden meteen in de hoek van de `onredelijken` geplaatst. Een sterk staaltje van onzindelijk denken.

Klimaatverandering vindt de laatste tweehonderdvijftig jaar waarneembaar plaats in Europa. Zie bijv. de terugtrekkende gletsjers in de Alpen. Dat is wat anders dan wereldwijde opwarming. Er zijn aanwijzingen dat de gemiddelde temperatuur op het Zuidelijk halfrond daalt. In ieder geval is het juist `de rede` die ten grondslag ligt aan deze twijfel. Dus `onredelijke` mensen? Dat de mens de oorzaak hiervan is, is wel gesuggereerd, maar nog nooit aangetoond.

Bovendien zijn die `bevindingen van de wetenschap` helemaal niet zo helder als wordt beweerd. Een groot aantal wetenschappers dat geciteerd wordt in het UN klimaatrapport, klaagt dat hun woorden uit verband zijn gerukt of verdraaid, dat er selectief is gewinkeld in hun rapporten en conclusies, en een aantal heeft zich openlijk van het rapport gedistantieerd.

Wanneer de voorstanders van maatregelen hun toevlucht (moeten) nemen tot het verdraaien van feiten en hun tegenstanders `in de extreme hoek` duwen, mag men wel zeer voorzichtig zijn met hun aanbevelingen. Immers als die echt zo helder waren als John Gray suggereert, waarom moet er dan zo`n toevlucht worden genomen tot de methoden van `onzindelijk denken`?