Stoffen in muizenmelk beschermen jongen tegen latere allergie

In moedermelk zitten stoffen die allergische reacties kunnen opwekken. Maar de baby beschermen ze er juist tegen. foto jupiterimages Breastfeeding Baby Jupiterimages

Wanneer in de lucht zwevende allergenen in moedermelk terechtkomen, hebben de daarmee gevoede zuigelingen veel minder kans om later allergisch op zo’n stof te reageren. Franse onderzoekers concluderen dit uit experimenten met muizen. Het effect treedt alleen op als de melk ook het eiwit TGF-ß bevat. TGF-ß onderdrukt het immuunsysteem en dus ook allergische reacties. Tot nog toe ging men ervan uit dat het – veronderstelde – beschermende effect van moedermelk vooral wordt opgewekt door melkeiwitten, zoals immuunglobulinen en lactoferrine (Nature medicine, online, 27 januari).

Wereldwijd worden ongeveer 300 miljoen mensen astmatisch als ze in aanraking komen met een stof waar ze allergisch voor zijn. De afgelopen decennia is dit aantal sterk toegenomen. De Franse onderzoekers gingen daarom na wat er gebeurt als een bekende allergene stof, het kippeneiwit ovalbumine, via de moedermelk wordt toegediend. Daarvoor stelden ze zogende muizen bloot aan een aerosol van dit eiwit. Dat kwam vervolgens via de moedermelk in de jongen terecht. De jonge muizen werden, eenmaal volwassen, aan de ovalbumine-aerosol blootgesteld. De nakomelingen van moeders die kippeneiwit hadden ingeademd, reageerden veel milder op deze provocatie dan muizen wier moeders geen aerosol hadden gehad.

Daarop verlegden de onderzoekers hun aandacht naar andere delen van het immuunsysteem. Normaal gesproken verschijnen tijdens een allergieaanval grote aantal zogeheten T2-cellen in de luchtwegen. Bij de nakomelingen van de aan ovalbumine blootgestelde moeders bleken deze aantallen veel lager. Voor een verklaring hiervan bestudeerden de onderzoekers de eiwitten in moedermelk die ook het immuunsysteem onderdrukken. Door de oorspronkelijke proef te herhalen bij muizen waarbij deze stoffen één voor één uit de moedermelk werden gehaald, konden ze vaststellen dat één ervan (TGF-ß) absoluut nodig is voor het beschermend effect. Dus als moedermelk de combinatie allergeen-TGF-ß bevat, blijven later allergische reacties uit.

Zo’n onderzoek zegt nog niet zoveel over het ontstaan van allergie bij de mens, maar het is wel een aanknopingspunt voor verder onderzoek. Huup Dassen