Slaan we misschien door in onze terrorismefobie?

Tweede Kamerlid Van Haersma Buma zegt in reactie op de uitspraak van het Gerechtshof in de Hofstadgroep-zaak: ”Je mag ervan uitgaan, dat als de inlichtingendienst hen in de gaten houdt, dat ze dan gevaarlijk zijn. Daar kan ik als politicus niet ongevoelig voor zijn” (NRC Handelsblad, 24 januari).

Maar, daar zou een Kamerlid toch juist wél ongevoelig voor moeten zijn? Hij wordt toch geacht de Nederlandse rechtsstaat en zijn principes te verdedigen?

Zou het kunnen zijn dat we doorslaan in onze terrorismefobie? Dat de vrijgesproken leden van de `Hofstadgroep` wellicht niet zo gevaarlijk zijn als velen in hun bezorgdheid al jaren geloven? Dat de rechters van het Gerechtshof gelijk hebben? Dat het misschien geen frisse democratisch gezinde jongens zijn, maar daarmee nog niet meteen gevaarlijke terroristen die allemaal opgesloten moeten worden?

Laten we het hoofd koel houden, ons niet door angst laten leiden, en laten we vooral niet zelf onze rechtsstaat afbreken onder druk van lieden die niet in die rechtsstaat geloven.