Servië moet eerst zijn verplichtingen nakomen

Minister Verhagen krijgt in het buitenland veel kritiek omdat hij een rechte rug houdt inzake toelating van Servië richting Europese Unie (NRC Handelsblad, 29 januari).

Laat hij dan van binnenuit alle waardering en steun krijgen voor deze juiste en principiële opstelling. Als Servië het songfestival organiseert, mij best. En ze mogen ook meedoen aan tennistoernooien - al was het gruwelijk om al die Serviërs op de tribune oorlogszuchtige vuisten te zien zwaaien. Maar richting Europa moet eerst Servië zijn verplichtingen nakomen, voordat de Europese Unie verdere stappen onderneemt.