Opnieuw nutteloze woorden om files aan te pakken 3

Ik lees dat het kabinet wil komen met een CO2-heffing op gereden kilometers voor auto`s en trucks. Het valt me op dat niemand lijkt te begrijpen dat we deze heffing allang hebben. De CO2 komt gewoon vrij bij het verbrandingsproces in de motor. Dus hoe meer brandstof je verbrandt hoe meer CO2. Dit is rechtevenredig. Aangezien we allang een accijns hebben op brandstof bestaat er dus ook allang een CO2-heffing. Dat is het merendeel van de prijs aan de pomp. Waarschijnlijk staat het niet mooi om de accijns te verhogen en is er wel een draagvlak om CO2 te verminderen.

    • Dr. Bas Dorren Brussel