Officieren kennen hun krijgsgeschiedenis niet

In de column van J.H. Sampiemon worden we geconfronteerd met een negatief wereldgedachtegoed waarbij nucleaire machtsmiddelen als enige optie gepresenteerd worden (Opiniepagina, 25 januari). Kennelijk heeft het Westen nog steeds niet begrepen dat fundamentalisme niet bestreden kan worden met geweld, maar door een dialoog waarbij het delen van welvaart de kernvoorwaarde is om tot een balans van belangen te komen.

Dat de vijf officieren uit de column gefrustreerd zijn, geeft aan dat zij hun krijgsgeschiedenis kennelijk niet begrepen hebben. Nog nooit is er een oorlog tegen onzichtbare strijders zoals guerrillastrijders gewonnen. Zolang de welvaart aan een groep mensen onthouden wordt of zij geestelijk en lichamelijk geknecht worden, zullen zij altijd proberen om op enigerlei wijze hun `recht` te halen. Het Westen is zo dom om te blijven geloven dat met de verkoop en levering van wapens de wereldvrede gediend is. Het zijn dezelfde wapens die tegen ons gebruikt worden. En als we dan onze zin niet krijgen, dan gaan we met leugens en wapens in de hand `democratie` brengen waarbij soldaten en burgers geofferd moeten worden voor de eer en glorie van het `vrije Westen`. Ieder weldenkend mens zou tegen de waanzin van een stel officieren moeten ageren.