Nu 25.000 mensen generaal pardon

Het generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers heeft ertoe geleid dat tot nu toe zo’n 25.000 vreemdelingen een permanente verblijfsvergunning hebben gekregen. Van 5.000 anderen is het verzoek afgewezen; zij moeten zo snel mogelijk het land uit.

Het kabinet stuurde gisteren een brief naar de Tweede Kamer over de stand van zaken van het generaal pardon. Daarin staat dat er uiteindelijk zo’n 27.500 mensen onder de regeling zullen vallen. Staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) zei in een toelichting dat dit aantal „royaal” binnen de eerder door het kabinet geraamde 25.000 à 30.000 mensen blijft.

De 5.000 mensen van wie de aanvraag is afgewezen, kunnen niet bewijzen dat zij lang genoeg in Nederland zijn, of ze hebben gelogen over hun identiteit. Er zitten ook mensen tussen met een crimineel verleden of die verdacht worden van oorlogsmisdaden in hun vaderland.

Albayrak erkent dat het niet makkelijk zal zijn om deze mensen het land uit te krijgen. De Dienst Terugkeer & Vertrek probeert hen over te halen Nederland vrijwillig te verlaten. Willen ze dat niet, dan kunnen tegen hun zin worden uitgezet.

Er zijn zo’n 1.600 mensen die voorlopig niet kunnen worden uitgezet, bijvoorbeeld omdat zij nog procedures hebben lopen of omdat ze om medische redenen nog even in Nederland mogen blijven.

Er hebben al wel uitzettingen plaatsgehad, Albayrak zei gisteren niet hoeveel precies. De overige uitgeprocedeerde asielzoekers gaan naar een besloten locatie waar ze onderdak krijgen en waar twaalf weken lang aan hun terugkeer wordt gewerkt. „Zij vallen niet onder het pardon en hoeven ook niet te wachten op een nieuw pardon, want dat komt er niet”, zei Albayrak.

Van de mensen die wél mogen blijven, hebben 3.400 inmiddels een woning. Dat is volgens Albayrak „een goed resultaat, als je bedenkt dat er 12.000 in een asielzoekerscentrum zaten”. Uiterlijk eind volgend jaar moeten alle vreemdelingen die nu in Nederland mogen blijven, huisvesting hebben. Gemeenten mogen dan geen noodopvang meer geven aan uitgeprocedeerde asielzoekers.