Kunstwereld overtekent op subsidie

Cultuurinstellingen hebben voor de komende vier jaar gezamenlijk minstens twee keer zoveel subsidie aangevraagd als beschikbaar is. Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van OCW. De termijn voor de aanvragen voor de periode 2009-2012 sloot donderdag. 314 instellingen dienden een aanvraag in. Ze vroegen in totaal 181 miljoen euro aan. „Dit is op jaarbasis twee tot drie keer meer dan er beschikbaar zal zijn”, aldus een woordvoerder van OCW. De Raad voor Cultuur zal minister Plasterk (Cultuur, PvdA) in mei adviseren. Op Prinsjesdag maakt hij bekend welke instellingen de komende vier jaar welke bedragen zullen ontvangen. De nieuwe aanvraagprocedure maakt onderscheid tussen vierjarige subsidies die op aanvraag worden verstrekt, en subsidies aan aangewezen instellingen (met een langjarig perspectief). Voor de sectorinstituten, musea, symfonieorkesten en vier dans- en operagezelschappen die zicht hebben op langjarige subsidie geldt een andere procedure. Een groot deel van de instellingen dient voortaan een subsidieaanvraag in bij de cultuurfondsen. (ANP)