Eén hectare levert nooit 200.000 kilo tarwe

De ingezonden brief van Pieter Smit (Opinie & Debat, 26 januari) suggereert dat er altijd genoeg voedsel zou kunnen zijn voor alle aardbewoners. Hij stelt dat er per hectare goede grond genoeg voedsel is voor 1.000 aardbewoners. Dat wist hij nog uit zijn Wageningse tijd, twintig jaar geleden. Als één bewoner dus bijvoorbeeld 200 kg per jaar aan tarwe gebruikt, zou de opbrengst per hectare 200.000 kg moeten zijn. Nu was de productie van tarwe van één hectare in 1949 in Nederland, aldus de oude Oosthoek encyclopedie van 1952, gemiddeld ongeveer 4.500 kg. In de VS en andere landen was dat minder, in die tijd 1.000 kg per hectare.

Op het web vindt men ook nu in zeer gunstige gebieden (Nederland) 6.000 kg. Dat is dus per bewoner 1 tot 6 kg tarwe per jaar.

Ik denk dat Pieter Smit fout uit zijn herinnering citeert. Het zal misschien geweest zijn: genoeg voedsel per vierkante km voor 1.000 bewoners. Dan is er per bewoner 100 tot 600 kg per jaar. Die 600 kg zal lang niet overal gehaald worden. Zijn conclusies lijken mij meer dan optimistisch.

    • Derk Heikens