De lezer schrijft over gratis kranten en moslims in de sneeuw

Ik zou uitgelegd willen krijgen waarom de traditionele kranten investeren in gratis kranten en voorts waarom ze hun editie kosteloos via internet aanbieden. Het wil er bij mij niet in dat het aanbieden van gratis kranten (van een redelijk niveau) losstaat van de teruglopende oplages van de grote dagbladen. Wanneer de Nederlander iets gratis kan krijgen zal hij er niet voor willen betalen.

Naast nieuwsgierig ben ik ook bezorgd om die teruglopende oplages want dat zal op enig moment toch gevolgen hebben voor de kwaliteit van de krant. Vooruitlopend op uw reactie ben ik van mening dat de kranten hun handen ineen moeten slaan en, in het belang van een kwalitatief hoogwaardige krant, moeten stoppen met het gratis verspreiden van nieuws.

H.Bruins

Leeuwarden

Mijn aandacht werd getrokken door het onderschrift bij de foto van Ad van Denderen op de omslag van het CS van 25 januari: „Deze foto van moslims in de sneeuw is gemaakt door Ad van Denderen.” In het desbetreffende artikel wordt hieraan niet gerefereerd. Het paar kan inderdaad de indruk kan wekken volgeling van Mohammed te zijn, maar wat drijft een redacteur ertoe om hen als zodanig te benoemen?

Han van Toorenburg

Breukelen

De krant antwoordt

NRC Handelsblad investeert niet in gratis kranten en ook onze digitale editie is niet gratis. Juist omdat wij ervan overtuigd zijn dat informatie van hoog niveau – betrouwbaar en met verdieping – niet gratis kán en hoeft te zijn. Het onderhouden van een correspondentennetwerk bijvoorbeeld, dat ons in staat stelt van over de hele wereld te berichten op basis van goed geïnformeerde verslaggevers ter plekke, kost nu eenmaal geld. Net als een kundige kunstredactie, een wetenschapsredactie en ga maar door.

Daar investeren wij graag in, omdat het kwaliteitsjournalistiek oplevert. Zo veel informatie en nog dagelijks thuisbezorgd ook – voor de prijs van nog geen cappuccino in een café.

We zijn ervan overtuigd dat er voldoende lezers zijn en blijven die dat op waarde weten te schatten omdat ze nu eenmaal graag degelijk geïnformeerd willen worden en dus bereid zijn daarvoor te betalen.

Het is overigens een misleidend begrip, een gratis krant. Want niets is gratis. De adverteerders (en vaak ook geldschieters) betalen immers voor die gratis kranten. Daarmee steunen ze op een wankeler businessmodel dan de krant die slechts deels (in ons geval voor minder dan de helft van de inkomsten) afhankelijk is van advertenties.

De lezer denkt misschien dat wij in gratis kranten investeren omdat PCM, het mediabedrijf waarvan onze krant deel uitmaakt, vorig jaar met het gratis blad Dag begon. Maar dat is een besluit waarbij wij niet waren betrokken.

Het effect van gratis kranten op de oplage van onze krant is te verwaarlozen. Waarschijnlijk omdat wij lezers hebben die meer willen dan dat wat een (zogenaamd) gratis krant kan bieden.

Het onderschrift op de cover van het Cultureel Supplement is ontleend aan de titel die fotograaf Ad van Denderen zelf aan zijn foto gaf: ‘Wintersport, moslims sleeën, christenen skiën’.

Dat kan voor verwarring zorgen, omdat er is gevarieerd op de titel, maar toch ook weer niet. Want het omschrijft precies wat er te zien is en zowel de moslims als die sneeuw spelen een rol in het werk van Ad van Denderen, die onderwerp was van een groot verhaal in de bijlage.

Van Denderen zag blijkbaar een onderscheid tussen de verschillende religies in hun vorm van sneeuwpret, wat ook niet verwonderlijk is aangezien de foto werd gemaakt in Bcharre, in Libanon waar men zich zeer bewust is van religieuze verschillen in het straatbeeld.

Birgit Donker Hoofdredacteur

Reacties:

nrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties:

lezerschrijft@nrc.nl

    • Birgit Donker