Chemisch laboratorium in de diepzee

Chemisch laboratorium in de diepzee Het is een bizarre wereld, daar bovenop de onderzeese berg Atlantis middenin de Atlantische Oceaan. Op een plek die bekend staat als de Lost City (de dertig meter hoge natuurlijke schoorstenen lijken inderdaad spookachtig veel op verlaten gebouwen) vinden exotische chemische reacties plaats (Science, 1 februari). Hier ontstaan uit kooldioxide en waterstof allerlei soorten koolwaterstoffen, zoals acetaat en mierenzuur. Zulke reacties kunnen in een chemisch laboratorium worden uitgevoerd, maar ze bestaan in de natuur alleen bij bacteriën. Dat Amerikaanse onderzoekers nu een abiotische bron van koolwaterstoffen hebben gevonden, ontlokt bij hen allerlei speculaties over het ontstaan van het leven. De koolwaterstoffen kunnen namelijk de eerste bouwstenen hebben geleverd voor het leven. (SV)

Het is een bizarre wereld, daar bovenop de onderzeese berg Atlantis middenin de Atlantische Oceaan. Op een plek die bekend staat als de Lost City (de dertig meter hoge natuurlijke schoorstenen lijken inderdaad spookachtig veel op verlaten gebouwen) vinden exotische chemische reacties plaats (Science, 1 februari). Hier ontstaan uit kooldioxide en waterstof allerlei soorten koolwaterstoffen, zoals acetaat en mierenzuur. Zulke reacties kunnen in een chemisch laboratorium worden uitgevoerd, maar ze bestaan in de natuur alleen bij bacteriën. Dat Amerikaanse onderzoekers nu een abiotische bron van koolwaterstoffen hebben gevonden, ontlokt bij hen allerlei speculaties over het ontstaan van het leven. De koolwaterstoffen kunnen namelijk de eerste bouwstenen hebben geleverd voor het leven. (SV)