Antillianen terug na criminaliteit

Antilliaanse jongeren die in Nederland de wet overtreden, moeten zonodig ongewenst kunnen worden verklaard. Ze kunnen dan worden teruggestuurd naar de Antillen.

Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) werkt aan een nieuwe Rijkswet personenverkeer waarin dit wordt geregeld.„De regel wordt vrij verkeer van personen”, zei Hirsch Ballin gisteren in een toelichting, „maar mensen die zich crimineel gedragen, kunnen ongewenst worden verklaard in het kader van de openbare orde. Dat geldt ook voor Nederlanders die zich misdragen op de Antillen.”

De maatregel gaat minder ver dan het voorstel van de vorige minister van Integratie, Verdonk (destijds VVD, nu Trots op Nederland). Verdonk wilde de wet zo wijzigen dat criminele Antilliaanse en Arubaanse jongeren na kleine vergrijpen over de grens konden worden gezet. Voor het terugsturen van de jongeren hoefden zij niet door een rechter te zijn veroordeeld. Ook het bezit van de Nederlandse nationaliteit zou bij het terugsturen niet ter zake hebben gedaan.

De Raad van State had het wetsontwerp van een sterk negatief advies voorzien. Het huidige kabinet trok het daarom direct na zijn aantreden in.

Hirsch Ballin kondigde gisteren samen met zijn collega Vogelaar (Wonen, Wijken, Integratie; PvdA) een meerjarenplan aan om Antilliaanse ‘risicojongeren’ aan te pakken. Er zijn in Nederland 21 gemeenten die problemen ondervinden met Antilliaanse jongeren. Daar worden momenteel 126 kleinschalige, kortdurende projecten uitgevoerd om deze jongeren in het gareel te krijgen.

„We moeten meer focus aanbrengen”, zei Vogelaar. „Daarom komt er een taskforce die de langdurige aanpak van de problemen gaat coördineren.” Organisatie-adviseur Hans Andersson leidt de werkgroep.

Vogelaar gaf vorige week toe dat de huidige aanpak van Antilliaanse probleemjongeren tekortschiet. Doelstellingen voor het terugdringen van de criminaliteit en de werkloosheid onder Antilliaanse jongeren zijn niet gehaald.