Ziekenhuiszorg 8 mld duurder

De kosten van de ziekenhuiszorg in Nederland is in acht jaar tijd met 8 miljard euro gestegen. De zorg kostte in 2006 ruim 18 miljard euro. In 1998 was dat nog 10 miljard euro per jaar. Doordat de financiering van dit type zorg zo ingewikkeld is, zijn de redenen van de uitgavenexplosie niet te achterhalen.

Dat is de belangrijkste conclusie van onderzoeksbureau Ecorys, dat in opdracht van patiëntenfederatie NPCF wilde achterhalen wat de oorzaak is van de kostentoename van gemiddeld 9 procent in de voorbije zes jaar.

Het aantal ziekenhuisopnamen is de laatste jaren weliswaar gestegen, toch is het aantal dagen dat iemand in een ziekenhuis verblijft navenant gedaald. Ecorys schrijft dat ook nieuwe medische apparatuur of duurdere medicijnen niet de oorzaken zijn van de gestegen zorgkosten.

De zorgkosten van ziekenhuizen stijgen sneller dan VWS elk jaar begroot.

Directeur Iris van Bennekom van NPCF vermoedt „dat het vooral samenhangt met de complexiteit van het systeem. Steeds meer managers moeten er met hun staf steeds meer tijd in steken, en dus geld”.

Bestuursvoorzitter Peter van der Meer van MC Haaglanden heeft er geen verklaring voor, ook niet bij zijn eigen ziekenhuis. „Een klein deel van die toename zal voortkomen uit de jaarlijkse cao-loonstijging van 2 à 3 procent. Verder heb ik geen idee.”

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zou de oorzaak kunnen liggen bij de academische ziekenhuizen en medisch specialisten. In de algemene ziekenhuizen heeft het budget de laatste vijf jaar constant rond 10 miljard euro gelegen, volgens de vereniging.