Timmermans: EU-fonds op tv-aftiteling verplicht

Tv-programma’s over de EU die gefinancierd worden uit het Europafonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken moeten die subsidieverstrekking voortaan vermelden op de aftiteling. Dat heeft staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken, PvdA) gisteravond in de Tweede Kamer gezegd tijdens een debat over het fonds.

Onlangs werd bekend dat actualiteitenprogramma EénVandaag afgelopen zomer twee programma’s over het nut van de EU uitzond die bijna volledig gefinancierd waren met subsidie uit het Europafonds. De kijkers waren daarvan niet op de hoogte. Timmermans beloofde de regels zodanig aan te passen, dat vermelding op de aftiteling verplicht wordt.

De mogelijkheid die het Europafonds biedt om actualiteitenprogramma’s nagenoeg volledig te financieren, wil de staatssecretaris ook na kritische vragen uit de Kamer voorlopig handhaven. Han ten Broeke (VVD) en Mariko Peeters (GroenLinks) drongen erop aan dat de gebruikelijke overheidsregels voor subsidiëring van tv-programma’s ook voor het Europafonds gaan gelden. Deze regels bepalen dat een ministerie nooit meer dan de helft van de kosten mag financieren en nooit met actualiteitenprogramma’s mag samenwerken. Timmermans zegde alleen toe dat hij de verzoeken van Ten Broeke en Peeters binnenkort, na overleg met zijn medewerkers, mogelijk alsnog inwilligt.

De SP en de VVD plaatsten gisteravond bovendien kanttekeningen bij de toekenningen uit het fonds dat jaarlijks 2,5 miljoen euro omvat. Volgens de partijen wordt bijna alleen uitgekeerd aan aanvragers die positief staan tegenover de huidige ontwikkelingen in de EU. „Het gaat vrijwel zonder uitzondering om projecten die Europa in het zonnetje zetten”, aldus SP-Kamerlid Harry van Bommel. Timmermans erkende de onevenwichtigheid in de toekenningen. Volgens de staatssecretaris hebben eurokritische organisaties echter nauwelijks aanvragen gedaan. „Ik kan geen projecten goedkeuren die niet worden ingediend.”

In het voorjaar van 2007 verklaarden diverse eurokritische organisaties in nrc.next te zijn gestopt met het indienen van aanvragen bij het Europafonds. „Omdat we weten dat we toch geen kans maken”, aldus Willem Bos van Ander Europa destijds. Dit is een samenwerkingsverband van eurokritische organisaties.