Midden-Oosten in kaart gebracht

De kaart van het Midden-Oosten is het resultaat van het machtspel dat de westerse mogendheden speelden tijdens de 19de en 20ste eeuw.

De geschiedenis van het Midden-Oosten in twintig kaarten via:nrcnext.nl/mijnnext