‘Kabinet breekt belofte over CO2’

In de Tweede Kamer is discussie ontstaan over de manier waarop het kabinet zijn belofte waarmaakt de uitstoot van broeikasgassen in Nederland deze kabinetsperiode te verlagen. Uit antwoorden van minister Cramer (PvdA, Milieu) op Kamervragen blijkt dat zij bij het berekenen van de doelstellingen ook alle aangekochte emissierechten in het buitenland wil betrekken. Verschillende oppositiepartijen zeggen dat dat tegen de afspraak is.

Wijnand Duyvendak (GroenLinks) wijst erop „dat de daadwerkelijke uitstoot van broeikasgassen in Nederland omlaag zou gaan. De doelstelling wordt nu gehaald door handel. Dat is woordbreuk. Als we de minister hiermee weg laten komen is ze nergens meer op af te rekenen.”

Volgens Helma Neppérus (VVD) was de toezegging van Cramer „kraakhelder”. „Er is heel lang in de Kamer over gesproken. Dit antwoord staat haaks op de toezegging. De minister heeft geen goede informatie verstrekt”. Voor de VVD illustreert het dat de kabinetsdoelen te hoog te zijn. VVD, GroenLinks en SP willen opheldering. Diederik Samsom (PvdA) noemt de discussie „onzin”. „De daadwerkelijke binnenlandse uitstoot in Nederland doet er niet toe als je je aan een Europees handelssysteem verbindt”.

Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30 procent verlagen ten opzichte van 1990. Op de korte termijn – deze kabinetsperiode – dreigt de uitstoot nog te groeien, maar eind vorig jaar committeerde minister Cramer zich eraan dat dit niet zal gebeuren. Zij beloofde een motie over te nemen die stelde dat de „nationale emissie van de broeikasgassen in 2011 lager is dan aan het begin van de kabinetsperiode”.

Volgens onderzoekscentrum ECN mag er ook met de rekenwijze zoals de minister die de Kamer meldt niet zonder meer vanuit worden gegaan dat de uitstoot onder die van 2006 komt.

    • Jeroen Wester