Hogere kosten zorg verhaald op particulier

De overschrijdingen in de zorguitgaven zullen volgend jaar niet meer op de ziekenhuizen, maar op de burgers worden afgewenteld. Dat heeft minister Klink (Volksgezondheid, CDA) gisteren gezegd.

De bewindsman, die sprak tijdens een bijeenkomst van het CDA, zal tekorten op zijn begroting dichten met ingrepen in het basispakket of met een verhoging van het verplichte eigen risico van verzekerden. Klink beloofde de tekorten niet langer te verhalen op de ziekenhuizen. Hij vindt dat ze stabiliteit nodig hebben in een turbulente tijd waarin de sector marktwerking invoert. Ze mogen sinds begin 2008 bij 20 procent van alle behandelingen vrije tarieven hanteren, en daarmee met andere ziekenhuizen concurreren.

De minister werd bij zijn aantreden geconfronteerd met een onverwacht hoog tekort van anderhalf miljard euro op zijn begroting. Eerder besloot hij ziekenhuizen te verplichten 400 miljoen euro te bezuinigen in deze kabinetsperiode, waarvan 260 miljoen dit jaar. „Stel dat er dit jaar weer – zoals altijd – overschrijdingen zijn, zeg honderd of tweehonderd miljoen euro, dan zal ik naar andere ombuigingen zoeken, dat wil zeggen bij het basispakket of het eigen risico. Andere mogelijkheden zijn er niet”, zei Klink.

Het eigen risico vervangt sinds begin dit jaar de no-claimregeling. Iedereen boven de 18 jaar moet de eerste 150 euro aan zorgkosten nu zelf betalen. Een verhoging van dit bedrag zou de begrotingsproblemen van Klink verlichten. Het eigen risico moet een rem zetten op het gebruik van gezondheidszorg.

Verzekerden die niet ziek worden, hoeven niets te betalen; worden er wel zorgkosten gemaakt, dan moet een verzekerde de eerste 150 euro zelf betalen. Dat is een directere prikkel om niet te snel naar het ziekenhuis of de apotheek te gaan. Bezoek aan de huisarts valt buiten het eigen risico.

Als het eigen risico buiten schot blijft laat en Klink de samenstelling van het basispakket verandert, zullen verzekerden dat in de vergoeding van hun zorguitgaven merken. Sinds dit jaar worden anticonceptiemiddelen weer vergoed (ook voor vrouwen boven de 21 jaar). Ook de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg valt onder het basispakket. De leeftijdsgrens voor het uitgebreidere jeugdpakket voor de tandarts wordt verhoogd naar 22 jaar.

Onder andere in deze pakketvoorzieningen zou gesneden kunnen worden. Overigens zei Klink gisteren ook dat hij geen grote tegenvallers verwacht. „Er zijn aanwijzingen dat het niet heel erg is.”

    • Antoinette Reerink