`Geen conflict in belangen van twee topambtenaren`

Den Haag, 1 febr. Twee topambtenaren die in het bestuur zitten van een stichting (ICTU) die ICT-opdrachten verstrekt en tevens in het bestuur van een adviesbureau (HEC) dat deze opdrachten aanneemt, komen niet in een belangenconflict. Dat oordeelde gisteravond een meerderheid van de Tweede Kamer bij een spoeddebat over de dubbelrol van Jan Willem Holtslag, vertrekkend secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, en Mariëtte van Wieringen, hoogste ambtenaar bij de provincie Zuid-Holland. Ook staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken, CDA) wees de beschuldiging van belangenverstrengeling resoluut van de hand. CDA en PvdA keerden zich in het debat fel tegen de VVD-fractie, die het spoeddebat had aangevraagd.