Europese landen klagen over splitsing energiesector

Rotterdam. Op initiatief van Frankrijk en Duitsland hebben acht lidstaten in een brief aan eurocommissaris Piebalgs (Energie) geklaagd over zijn hervormingsplannen voor de energiesector. Volgens het Franse persbureau AFP schrijven ministers van Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Griekenland, Slowakije, Letland en Luxemburg in de brief te twijfelen over ”de wettelijke basis, de onderbouwing, de noodzaak en de effectiviteit” van de plannen van Piebalgs. Die wil de energiesector splitsen in productie- en distributiebedrijven, om zo de concurrentie op te drijven. Nederland heeft de splitsing van de hoofdnetwerken al doorgevoerd en heeft besloten dat ook met de distributienetwerken te doen. In de brief schrijven de landen dat de opsplitsing van de energiesector niet geleid heeft tot een daling van de energieprijzen, zoals Piebalgs voor ogen had. De protesterende lidstaten willen een alternatieve regeling waarbij productie en distributie binnen één bedrijf blijven, maar onder verschillende diensten die apart bestuurd, gefinancierd en bemand worden. De Europese energieministers komen op 28 februari samen om de hervormingen in de energiesector te bespreken.