Brieven

Anna Bijns Prijs

In het grote, kritische stuk van Elsbeth Etty (Boeken, 25.01.08) zijn twee foutjes gemaakt. Niet sinds 2007 maar sinds 2005 is de prijs veranderd van oeuvreprijs in titelprijs. Ten tweede is de Anna Bijns Prijs van origine een prijs met nominaties, en is het nomineren dus niet nieuw, zoals Etty stelt. Dit alles staat op onze website. Namens het bestuur van de Anna Bijns Stichting,

Fleur Speet (via e-mail)

Durlacher

In de rubriek ‘Weekboek’ van 4 januari jl. trekt Dirk Leyman mijn bijdrage in Vrij Nederland over ‘ten onrechte verwaarloosde boeken’ uit zijn verband. Leyman bevestigt in zijn stukje dat Wat gebeurde er met Cathy M. van Jessica Durlacher haar Mulisch-hommage is, terwijl ik in Vrij Nederland juist uitleg dat het onafhankelijk van Harry Mulisch beter tot zijn recht zou zijn gekomen. Mijn klacht over de aandacht voor Magic man van Oscar van den Boogaard is minder curieus dan Dirk Leyman doet voorkomen, want ik beklaagde me niet over het gebrek aan aandacht, maar over het gebrek aan goede aandacht.

Suzanne Holtzer, hoofdredacteur Nederlandse literatuur De Bezige Bij