Boeren willen meer zekerheid over Natura

DEN HAAG. De aanwijzing van natuurgebieden voor Natura 2000, het netwerk van de belangrijkste Europese natuurgebieden, brengt landbouworganisatie LTO en natuurbeschermers niet echt dichter bij elkaar. LTO zal ontbreken wanneer provincies, natuurorganisaties en de recreatiesector binnenkort een intentieverklaring ondertekenen. Voorzitter Albert Jan Maat van LTO zegt dat hij niet precies weet wat er wordt ondertekend. Hij wil dat de beheerplannen niet alleen op ecologische, maar ook op economische punten worden getoetst.