Traditioneel fikkie stoken in Floradorp

Foto Rein van Zanen WFA19T:OUDEJAARS BRANDSTAPEL FLORADORP:AMSTERDAM;30DEC2007- Foto: de brandstapel voor het oudejaarsvuur. In Floradorp in Amsterdam Noord is men druk bezig met de opbouw van de brandstapel voor het oudejaarsvuur. WFA/rvz/str. Rein van Zanen WFA WFA

Bewoners van de Amsterdamse wijk Floradorp zijn bezig met de opbouw van de brandstapel voor het oudejaarsvuur. Het vreugdevuur op oudejaarsavond is een veertig jaar oude traditie in de wijk. De stapel is opgebouwd uit pallets, met een bedekking van kerstbomen.

In 2003 werd het vreugdevuur door de gemeente verboden, omdat er gevaar zou bestaan dat het vuur oversloeg naar woonhuizen. Ook zou de sfeer te grimmig zijn geworden. Het besluit leidde tot dagenlange rellen. Bewoners stichtten kleine brandjes in de wijk en de Mobiele Eenheid voerde charges uit. Het jaar daarop werd een brandstapel onder voorwaarden, onder andere over de grootte van de stapel, weer toegestaan.

Volgens onderzoek van de Politieacademie bestaat er vooral in volkswijken en sommige dorpen van de ‘bible belt’ een structureel probleem met ordehandhaving rondom de jaarwisseling. Daar bestaat een traditie dat bij Oud en Nieuw alle remmen losgaan. „Overheidsingrijpen wordt daarbij niet als legitiem ervaren”, aldus het onderzoek.