Radio Voorkeur

Marathoninterview: Maarten van Rossem. Djoeke Veeninga is drie uur lang in gesprek met Maarten van Rossem, bijzonder hoogleraar geschiedenis. Radio1, 9.00-12.00u.

Componist van de week. De Franse componist Claude Le Jeune (1528-1600) is de muziekgeschiedenis ingegaan als de grote renaissancemeester van de Academie van Dichtkunst en Muziek. De invloed van de strenge metrische regels van de Academie op het Franse lied en op de zetting van psalmen is tot op de dag van vandaag actueel. Radio2, 9.00-19.00u.

Kunststof. Op nieuwjaarsdag een vooruitblik met de Vlaamse trendwatcher Herman Konings. In het boek De stand des tijds ontvouwt hij zijn verwachtingen voor de toekomst. Weet hij ook wat ons staat te wachten in 2008? Radio1, 19.00-20.00u.

De Avonden. In De eeuw van de luisteraar een gesprek met socioloog James Kennedy. Onder de titel De onbegrepen omslag, 1965-1975 wordt het nieuwe revolutionaire elan van de jaren zestig onderzocht. Wat veranderde er precies en voor wie? En hoe verhouden die jaren in Europa zich tot die in Amerika? Radio6, 20.00-22.00u.