Personeel profiteert mee van overnames

Het personeel deelt massaal mee in de koerswinsten bij de overnamegolf van Nederlandse bedrijven.

Werknemers en topmanagers hebben samen dit jaar zo’n 1,6 miljard euro verdiend dankzij de vooral buitenlandse overnames van de Nederlandse bedrijven waarvoor zij werken.

Dit blijkt uit informatie uit biedingsberichten en jaarverslagen van betrokken ondernemingen.

Dit jaar kochten buitenlandse bedrijven voor een recordbedrag van meer dan 100 miljard euro Nederlandse ondernemingen, zoals ABN Amro, Numico, Rodamco Europe en Endemol. Overnames van Stork, Grolsch en Hagemeyer zijn nog niet afgerond.

Van de 1,6 miljard euro gaat naar schatting zo’n 20 procent, ruim 300 miljoen euro, naar de bijna dertig bestuurders van de betrokken bedrijven. Exacte cijfers zijn moeilijk te verzamelen doordat bedrijven niet verplicht zijn concrete gegevens te publiceren. Verder bestaat volgens de commissie die de naleving van de code voor goed ondernemingsbestuur evalueert „geen eenduidige praktijk” over de rapportage in jaarverslagen van de baaierd aan beloningen.

Personeelsleden en managers hebben het geld verdiend dankzij de waardestijging van kooprechten op aandelen (opties) en van aandelenpakketten die als beloning worden uitgekeerd. De waarde-explosie is het gevolg van de premies van tientallen procenten bovenop de beurskoers die bedrijven betalen bij overnames.

Overnames: pagina 13