Overleden in 2007: Ian Smith (88)

20 november

Premier van het blanke minderheidbewind in Rhodesië van 1965 tot 1979. In 1965 riep hij eenzijdig de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië uit, waarna zijn regime geboycot werd. In 1980 werd Rhodesië officieel onafhankelijk en ging Zimbabwe heten.