nrc.nl/klaver

Gebruikers van Google Reader zijn boos op Google omdat het programma automatisch gegevens deelt met contacten van Google Talk. Dit schendt hun privacy.