next year: John Kroon

John Kroon is een van de vaste commentaarschrijvers van nrc.next. Kroon was tot dit jaar ook adjunct-hoofdredacteur.

Van wie of wat wilt u in 2008 niets meer horen?

„Ik zou het niet erg vinden om niets meer te horen van Jan Smit en Frans Bauer. En om uitdrukkingen als ‘X loopt achter de feiten aan’ nooit meer te horen. Of ‘zich beseffen’, ‘met het bord op schoot’, ‘te kort door de bocht’. En het werkwoord in enkelvoudige vorm na media: de media heeft het helemaal fout.’

„Verder hoop ik dat het ‘moslimdebat’ op minder hysterische toon gevoerd gaat worden. Met columnisten die niet meteen op tilt slaan. Met minder zwart-wit-wij-zij-denken. Met minder slachtofferdrang. En ik hoop dat iedereen vooral de boeken schrijft, de foto’s exposeert en de films aankondigt die hem of haar goeddunken. Wel met wat meer empathie voor gelovigen. Het is toch treurig dat zij na hun dood niet eens zullen ontdekken dat God of Allah niet bestaat, omdát hij niet bestaat. Ongelovigen hebben het makkelijker. Zij kunnen hun mening eventueel herzien.”

Van wie of wat wilt u juist meer horen?

„Van de toekomstige president van de VS. Dus eigenlijk van de toekomstige leider van de westerse wereld. De man of vrouw die moet praten met Poetin en eventueel diens president, met de leiders in het Midden-Oosten en die weet wie hij of zij bij de Europese Unie moet bellen. Alleen weten we pas aan het eind van 2008 wie de nieuwe president is – en wie de toekomstige was. We horen hem of haar dus vooral als kandidaat. Het wordt een strijd van schone woorden en vuil spel, vrees ik. Maar de keuze van de Amerikanen is van grote betekenis, voor de VS en de rest van de wereld.”

Wat gaat u volgend jaar minder doen?

„Mij bemoeien met het beleid van de krant. Dat is ook verstandig, want sinds mijn vertrek uit de hoofdredactie, in september van het afgelopen jaar, gaat het weer beter met de oplages.”

Wat gaat u juist meer doen?

„Luisteren. Lezen. Denken. Vragen. De geest slijpen. Nieuwe inzichten verwerven. Oude inzichten herzien of bevestigen. Daarover twisten. Collegiaal overleggen. Opdat deze ruimte op deze pagina dagelijks zinvol wordt gevuld. En dan een goed glas.”