next year: Deirdre Curtin

Deirdre Curtin, hoogleraar Recht en Bestuur van internationale organisaties aan de Universiteit Utrecht. Was dit jaar een van de vier winnaars van de Spinozaprijs, die door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek wordt toegekend aan ‘uitstekend onderzoek’.

Van wie of wat wilt u in 2008 niets meer horen?

„George W. Bush. Vanwege de wijze waarop zijn regering stelselmatig en vaak in het geheim de mensenrechten en de fundamentele beginselen van de rechtstaat heeft geschonden. Hij greep de retoriek van de ‘war on terror’ aan om de meest ernstige schendingen van de rechten van de mens door de uitvoerende macht te rechtvaardigen. Bush en de zijnen hebben bovendien internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie gebruikt om regelgeving aan te nemen die internationaal en Europees van toepassing is, zonder politiek debat of politieke controle.”

Van wie of wat wilt u juist meer horen?

„Aung San Suu Kyi, omdat zij niet vergeten mag worden. Zij belichaamt de strijd voor democratie en mensenrechten in uitzonderlijk moeilijke omstandigheden. Zij vertolkt wanhoop en geeft een stem aan diegenen die anders onzichtbaar zouden blijven en niet gehoord zouden worden.”

Wat gaat u volgend jaar minder doen?

„Te hard rijden. Te veel bonnen in 2007!”

Wat gaat u juist meer doen?

„Veel schrijven. Ik wil mijn boek over de uitvoerende macht van de Europese Unie in 2008 afmaken.”