Dit verandert er allemaal vanaf morgen

Per 1 januari 2008 komen er nieuwe wetten en regels. Bovendien worden sommige voorschriften aangepast, andere verdwijnen.

Drie voorbeelden uitgelicht.

Nederland, Rotterdam, 5 november2002 Taxi standplaats voor het NS centraal station in Rotterdam vervoer transport taxibedrijf foto: Peter Hilz Hilz, Peter

1 Pas op, er keert een lesauto zomaar op de weg

Het zou flauw zijn om ervoor te waarschuwen. Of om te doen alsof het ineens een stuk gevaarlijker wordt op de weg. Maar toch.

Vanaf 1 januari kunnen aspirant-automobilisten een ‘omkeeropdracht’ krijgen tijdens hun examen. Dan zegt de examinator: ga de weg in tegenovergestelde richting volgen. En de examenkandididaat moet dan zelf maar bepalen hoe hij aan de andere kant van de weg komt - met de neus van de auto in de goede richting. Door te steken bijvoorbeeld, of door verder te rijden en een u-bocht te maken als dat kan. Of, niet aan denken, door zomaar het stuur om te gooien en zijn handen voor zijn ogen te houden.

De omkeeropdracht is nieuw in het rijtje bijzondere verrichtingen zoals straatjekeren en achteruitinparkeren en heet officieel een bijzondere manoeuvre.

Het is niet de enige vernieuwing van het rijexamen per 1 januari. Vanaf die dag wordt ook getest op milieubewustheid. Is de snelheid constant en wordt optimaal gebruik gemaakt van het rollend vermogen van de auto? Belangrijker is nu ook dat je gevaren goed kunt inschatten en weet hoe je het beste kunt filerijden.

De examenkandidaat moet ook zelf ergens kunnen komen. De examinator zegt niet meer op elke straathoek ‘rechts’ of ‘links’. Maar hij zegt: ‘rij nu naar het winkelcentrum daar-en-daar’. En, opnieuw, moet de kandidaat dan zelf bepalen hoe hij daar het handigste kan komen.

Het CBR vreest geen gevaarlijke situaties op de weg, zegt een woordvoerder. Uit proeven is gebleken dat het slagingspercentage bij het nieuwe examen niet lager ligt dan bij het oude examen. En jongeren vinden het nieuwe examen veel leuker, zegt de woordvoerder, omdat ze zelf meer moeten nadenken. Overigens is er tot 1 april een overgangsperiode waarin ook het oude examen mag worden gereden.

Meer informatie over het nieuwe rijexamen, vind je op: rijbewijs.cbr.nl

2 In Assen kun je wild kamperen, als je dat zou willen

Op 1 januari wordt de Wet op de Openluchtrecreatie ingetrokken. Dan beslissen gemeenten, en niet langer het rijk, waar en onder welke omstandigheden gekampeerd mag worden. Maar met de wet vervalt ook het automatische verbod op wildkamperen. Als je als gemeente niet zelf aanvullende regels hebt, in het bestemmingsplan of een speciale verordening, mag er wild gekampeerd worden.

Assen heeft wel een algemene plaatselijke verordening aangenomen, met regels voor campings, maar daar staat nog niet in dat je niet zomaar overal mag kamperen. Een woordvoerder verwacht geen problemen en gaat ervan uit dat het voor het kampeerseizoen geregeld zal zijn. Dat begint op 1 april.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) weet niet hoeveel gemeenten inmiddels een kampeerbeleid hebben. Maar de VNG organiseert al twee jaar informatiebijeenkomsten over de wet die verdwijnt, „dus ze zouden het moeten weten”.

En er is een modelverordening, met een kant- en klare set kampeerregels, die gemeenten kunnen downloaden en invoeren.

Assen heeft wel enkele dingen gewijzigd aan die standaard-verordening. Het aantal toegestane plaatsen op een zogenoemde minicamping is uitgebreid, van 15 naar 25 plaatsen. De Noordelijke Land en Tuinbouw Organisatie (NLTO) had daarvoor gelobbyd, omdat voor boeren anders de investeringen niet lonend zouden zijn, zoals de bouw van douches en toiletten. Overigens wordt niet één van de huidige tien mini-campings in Assen gerund door een boer.

Assen regelde in de APV ook de mogelijkheid om rond de motorrace TT tijdelijke campings toe te staan. In de week van de TT zijn er elk jaar 25 campings die een vergunning voor een week krijgen, en samen 25.000 overnachtingen aanbieden. Maar die mensen kunnen dit jaar misschien wel wild kamperen.

Wildkamperen?Check users.skynet.be/debbekes/wildkamperen.htm

3 Taxichauffeurs moeten dezelfde prijs berekenen

Tot nu toe is het fictie gebleken: goedkopere taxiritten door concurrentie tussen taxichauffeurs.

Maar vanaf 1 februari wordt een nieuw middel ingezet: alle chauffeurs moeten op dezelfde manier hun ritprijs berekenen.

De verandering is al drie keer uitgesteld, de laatste keer omdat de meters nog niet goed zouden zijn. Maar staatssecretaris Huizinga (Verkeer, ChristenUnie) heeft de Tweede Kamer beloofd dat de inspectie Verkeer en Waterstaat vanaf 1 februari streng controleert of taxichauffeurs zich aan de nieuwe regels houden.

Onzekerheid over het bedrag dat klanten na een taxirit moeten betalen is één van de grootste irritaties over taxi’s. Die irritatie moet worden weggenomen door alle chauffeurs hun tarief op dezelfde manier te laten berekenen.

De kosten van een rit worden straks als volgt opgebouwd: er geldt een instaptarief en de eerste twee kilometers zijn gratis. Daarna geldt het gereden aantal kilometers en niet langer de tijd die je in de taxi doorbrengt. Het risico van files en opstoppingen verplaatst daardoor van de klant naar de chauffeur. Overigens voorkomt dit systeem niet dat klanten voor korte ritjes geweigerd kunnen worden; zoals nu ook gebeurt, want die lonen niet.

De chauffeurs mogen zelf bepalen hoeveel geld zij per gereden kilometer vragen. Wel is dat aan een maximum gebonden: 2,20 euro per kilometer (en 2,52 euro voor een taxibusje waar vijf mensen in mogen).

De chauffeurs kunnen ervoor kiezen het maximale tarief te rekenen in de spits, omdat de kans dan het grootst is dat ze in de file komen. En, hoopt staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat, ChristenUnie), dan zouden de chauffeurs buiten de spits een lager tarief kunnen gebruiken.

Het tarief dat de chauffeur hanteert, moet van buiten de taxi goed te zien zijn, bijvoorbeeld op een tariefkaart. Er mag voorafgaand aan de rit of in de taxi niet meer over onderhandeld worden.

Toch niet tevreden over een taxirit? Dien dan een klacht in op www.taxiklacht.nl