Correcties & aanvullingen

Alawieten

In het artikel Moslims Duitsland boos wegens Tatort (29 december, pagina 1) werden de Alawieten als een zeer gematigde stroming binnen de islam opgevoerd. Bedoeld werden de Alevieten.

Zaterdag &cetera

In een deel van de editie van de bijlage Zaterdag &cetera is door een technische fout een pagina van de Reizen-rubriek weggevallen. Ook was pagina 7 dubbel afgedrukt. Hierdoor werd het artikel over Saba afgebroken en ontbrak de wandelrubriek. Beide worden zaterdag (opnieuw) afgedrukt.