Anthony Blair, RK

Kort voor Kerst liet het kantoor van de Britse oud-premier Tony Blair weten dat hij was overgegaan van de anglicaanse naar de rooms-katholieke kerk. Het zou gaan om ‘een privékwestie’. Blairs vrouw Cherie is een praktiserende katholiek en hun kinderen gaan naar katholieke scholen. Blair zelf gold sinds zijn studententijd in Oxford als ‘anglo-katholiek’, een anglicaan die zich voelt aangetrokken tot de tradities van de katholieke kerk.

Blairs bekering is geen pure privézaak. Hij heeft tien jaar aan het roer gestaan van een land waar anglicanen, katholieken en protestanten het eeuwenlang op elkaar gemunt hadden. Religie is óók politiek. De Church of Engeland is een staatskerk en eerste ministers beslissen over de benoeming van anglicaanse bisschoppen. Uit interviews blijkt bovendien dat Blair zich bij bepaalde politieke beslissingen liet leiden door zijn geloofsovertuiging.

Blair ging alleen nog op nationale hoogtijdagen naar de anglicaanse kerk. Met zijn gezin bezocht hij de kathedraal van Westminster en ook tijdens vakanties in Italië woonde hij katholieke kerkdiensten bij. Dan ging hij ook ter communie. Dat leverde hem in 1995 een berisping op van kardinaal Basil Hume, toen primaat van de katholieke kerk in Engeland en Wales. Volgens de kerkelijke wet is de communie alleen voor katholieken. Staatkundig gezien stond niets Blair in de weg om de overstap al als premier te maken. Maar hij wilde niet als katholiek anglicaanse bisschoppen benoemen. En zo’n overstap zou het vredesproces in Noord-Ierland hebben bemoeilijkt. Er waren meer kwesties die hem als katholieke premier problemen zouden hebben bezorgd: het abortusbeleid van zijn partij, de wetgeving over homorechten en Blairs persoonlijke enthousiasme voor stamcelonderzoek.

Op 23 juni, vier dagen voordat hij aftrad als premier, liet Blair paus Benedictus XVI weten dat hij rooms-katholiek wilde worden. Dat ging niet vanzelf. De paus had kritiek op sommige beleidsdaden van Blair. En de kandidaat worstelde zelf met ethische kwesties. Zo zou er openhartig zijn gesproken over de oorlog in Irak – waar het Vaticaan tegen was – en abortus en homorechten. Toch kreeg Blair van de kerk een warm onthaal. De aartsbisschop van Westminster, kardinaal Murphy-O’Connor, onderwees hem persoonlijk in de kerkelijke leer. Met goed gevolg: Anthony Blair mag zich nu katholiek noemen.

Deze rubriek geeft wekelijks antwoord op vragen over verschillende religies.