5 kostuum

Girl With a Pearl Earring (Peter Webber, 2003)BBC2, 22.35-00.05u.

Het meisje met de parel uit het schilderij van Vermeer (1665) blijkt Griet te heten en een dienstmeid te zijn in huize Vermeer. Scarlett Johansson speelt het meisje, Colin Firth is de schilder die haar beeltenis en misschien wel haarzelf aan zijn mecenas verkoopt. Met veel zorg is het zeventiende-eeuwse Delft gestalte gegeven.