Wellicht komt scheiding kerk en staat weer in zicht

”Het lijkt erop dat wij de SGP moeten verbieden”, zei minister Ter Horst (NRC Handelsblad, 22 december). Natuurlijk moet de SGP verboden worden en niet alleen vanwege haar schending van het Internationale Vrouwenverdrag. Probleem is echter dat een verbod niet past bij een ander recht, namelijk de vrijheid van godsdienst. Dan rest de minister maar één oplossing. Staak de subsidies aan álle clubs van religieuze signatuur. Vrijheid van religie? Prima, maar dan niet gesteund vanuit de algemene middelen. Laat de religieuzen hun eigen broek ophouden, dan komt wellicht de scheiding tussen kerk en staat weer wat in zicht.