Weifelmoedige dokters 3

Hoe is het mogelijk dat een gerenommeerde krant de prietpraat van een man die zich wetenschapper noemt, maar zondigt tegen alle regels waaran een echte wetenschapper moet voldoen, ongenuanceerd blijft plaatsen? Piet Borst heeft nog nooit zijn betoog verluchtigd met een van die spijkerharde bewijzen, waarmee hij homeopathie naar sprookjesland verwijst.

Evenmin is hij in staat gebleken om het principe van de homeopathie correct weer te geven. Net als Galileo zijn tijdgenoten smeekte om tenminste eens een blik door zijn telescoop te werpen, zou ik Piet Borst willen vragen zich een keer te onderwerpen aan een homeopathische behandeling. Volgens zijn opvatting dat het niets doet loopt hij geen enkel risico.

Heeft hij ongelijk dan zal het voor hemzelf en vele landgenoten een opluchting zijn als zijn intellect die scoop krijgt die het verdient. Menig collega zal deze dienst graag gratis aanbieden; er is dus geen enkele belemmering.

    • José Hellenbrand