Weifelmoedige dokters 2

Onder uw columnisten bevindt zich Piet Borst. Een man die de wetenschappelijke wereld goed kent, wetenschap bedrijft, doch de grondhouding van wetenschapper, nl. interesse, een open houding en respect voor andersdenkenden zelf niet kan opbrengen. Hij lijkt de gevangene van zijn eigen conservatieve wetenschapsparadigma te zijn en zich niet goed raad te weten met mensen die andere paradigma`s als uitgangspunt voor hun werk hanteren. Mensen die de wetenschap verder zouden kunnen brengen als er interesse voor hun werk zou zijn. Maar dat kunnen blijkbaar alleen mensen die net zo denken als hij! De rest moet als kaf van het koren gescheiden worden. Fundamentalisme bestaat blijkbaar in de medische wetenschap ook! Zijn column `Weifelmoedige dokters` in (W&O 15 december) zou een cabaretier niet misstaan. Het is meer entertainment dan een wetenschappelijke verhandeling, meer gebulder van de kansel dan een helder betoog. `Borst`geroffel voor hen die zich misschien niet genoeg aan de stamregels houden? Wie zal het zeggen. Piet Borst toont zich in zijn column als een man die veel weet, maar niet wijs is.